Posted by David Veselý
Kategorie:

Nabízíme všem uchazečům o akreditovaný kurz „Řidič zdravotnické dopravní služby“ poslední volná 4 místa. Výuku zahajujeme 25.6.2022 v Rudné u Prahy v 9,00 hod. Cena kurzu je 6500,-Kč. V případě zájmu kontaktujte paní Ing. Michaelu Myškovou emailem myskova@davepo.cz.

Uplatnění absolventů

Pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k poskytování zdravotní péče bez odborného dohledu pracují ve státních i nestátních zdravotnických zařízeních a dopravních zdravotnických službách v České republice.

Vstupní podmínky
  • Zdravotní způsobilost k výkonu práce, dobrý zdravotní stav
  • Trestníbezúhonnost  doložená výpisem z Rejstříku trestů
  • Ukončené minimálně základní vzdělání
  • Praxe v řízení silničních motorových vozidel alespoň 1 rok
  • Uchazeče o přijetí do akreditovaného kvalifikačního kurzu je třeba posuzovat individuálně s přihlédnutím k jeho osobnostním vlastnostem a motivací k přípravě v oboru.

Účastník kurzu je připraven k výkonu povolání “Řidič zdravotnické dopravní služby” se znalostí rozsahu svých činností, své odpovědnosti i kompetence a své role v rámci týmu.