Ze zahraničí
zpět do vlasti

Mezi činnosti naší společnosti patří repatriace pacientů ze zahraničí zpět do vlasti. Klientům je poskytován veškerý potřebný servis, který zvyšuje komfort jejich transportu. Samozřejmostí je šetrný transport, ale například i zajištění občerstvení a přizpůsobení se potřebám klienta. Sanitní vůz je vybaven klimatizací nejen v prostoru řidičů záchranářů, ale i v prostoru pro pacienty. Jsme schopni sestavit tým téměř okamžitě a vyrazit za pacientem. Bezpečně Vás dopravíme z kteréhokoliv místa na světě.

Na Vaše přání zajistíme i leteckou přepravu linkovými spoji i leteckými speciály za asistence odborného zdravotnického personálu a zajistíme i přepravu Vašich blízkých a rodiny, popřípadě i Vašeho automobilu, pokud nebudete schopni řídit. Realizujeme i repatriační transporty covid pozitivních pacientů vč. jejich rodinných příslušníků z celého světa zpět do vlasti.

Přejeme Vám, ať naše služby nemusíte nikdy využít, pokud k tomu však dojde tak vězte, že se o vás postaráme k vaší plné spokojenosti. Jsme smluvním partnerem pojišťoven EURO-CENTER,  ALLIANZ, AXA Assistence CZ a GLOBAL ASSISTANCE

Ikona repatriace pacientů

Jak objednat
repatriační transporty

Potřebujete realizovat repatriační transport pacienta? Připravili jsme pro vás postup, jak převoz objednat.

Prosíme o dodržování jednotlivých kroků postupu při objednávání repatriačního transportu, abychom byli schopni zajistit co nejhladší průběh převozu.

  1. kontaktujte dispečink Medical service Davepo
  2. oznamte název nemocnice a název oddělení, ze kterého bude transport realizován
  3. sdělte jméno, příjmení, rodné číslo a číslo zdravotní pojišťovny pacienta
  4. je nutné přesně stanovit diagnózu pacienta a přesné požadavky na transport (např. nutnost lineárního dávkovače, EKG apod.)
  5. definujte typ doprovodu – tzn. přítomnost zdravotnického záchranáře či lékaře
  6. stanovte cíl transportu, respektive přesný název nemocnice a typ oddělení, kam bude pacient transportován
  7. upřesněte datum a čas, kdy bude posádka pacienta přebírat do své péče
  8. uveďte telefonní číslo oddělení, ze kterého je transport objednáván
Bezpečně

Klient je vždy pod odborným dohledem zdravotnického záchranáře či lékaře.

Rychle

6 výjezdových stanovišť – zajistíme tak posádku, která je k vám nejblíže.

Pro každého 24/7

Nonstop dispečink i pro klienty s poruchou řeči nebo sluchu pomocí SMS.