Zdravotnická záchranná služba

DavepoMedevac zajišťuje zdravotnickou záchrannou službu na základě smluvního vztahu se Zdravotnickou záchrannou službou Středočeského kraje o poskytování přednemocniční neodkladné péče. Tuto péči poskytujeme prostřednictvím výjezdových skupin rychlé zdravotnické pomoci (RZP) z výjezdového stanoviště Mutějovice.

Výjezdová skupina RZP disponuje sanitami s možností transportu imobilního pacienta, tzv. „velkou sanitkou“ s plným vybavením k ošetření širokého spektra všech běžných zdravotních příhod a úrazů – od těžkého poranění přes náhlé srdeční zástavy až například k překotnému porodu. Ve vybavení těchto vozidel je přístroj pro monitoraci EKG s defibrilátorem, přístroj pro umělou plicní ventilaci, léky pro léčbu kritických stavů, kyslíkové láhve, obvazový a infuzní materiál.

Tým RZP tvoří zdravotnický záchranář (absolvent specializovaného pomaturitního studia vyšší odborné nebo vysoké školy) a řidič vozidla ZZS (absolvent 600 hodinového Akreditovaného kvalifikačního kurzu Řidič vozidla ZZS).

Ikona přeprava pacientů neodkladné péče
sanitky
PHOTO-2023-01-03-11-32-22

Když odjede sanitka…

Může se to stát každému, ale zdaleka ne každý je na to připraven. Důkladně si, prosím, přečtěte tento článek. Vysvětlí vám, co se s vaším blízkým děje v tuto chvíli a také ozřejmí průběh dalších desítek minut.

Pacient je nyní v péči pracovníků zdravotnické záchranné služby – profesionálů, kteří mu dokáží pomoci. Poté, co poskytli neodkladné ošetření na místě události, přepravují vašeho blízkého do zdravotnického zařízení. Po odjezdu sanitky máte před sebou minimálně hodinu času. Dříve nemá význam telefonovat do nemocnice a zjišťovat aktuální informace. Podívejte se proto, kolik je nyní hodin. Po přečtení těchto informací Vám zbude ještě nějaký čas, během kterého můžete o vzniklé situaci informovat rodinu nebo své známé.

Otázky, které si nyní možná kladete..

K vašemu blízkému přijela plně kompetentní posádka, připravená k poskytování medicínských výkonů a opatření přímo v terénu. V současné době mohou záchranáři ihned, na místě události, provést zákroky, které se dříve odehrávaly až v nemocnici. Pro pacientovo zdraví je tento postup daleko efektivnější a vhodnější. Můžeme tak zachránit řadu postižených ve vážném stavu, pro které by pouhý transport do nemocnice byl krajně ohrožující. Sanitní vozidlo zdravotnické záchranné služby je vlastně plně vybavenou mobilní jednotkou intenzivní péče, podléhající přísným hygienickým a bezpečnostním předpisům.

Kromě pacienta nelze tímto vozidlem (s výjimkou rodičů malých dětí) nikoho jiného přepravovat. To je také důvod, proč jsme vám nemohli umožnit, abyste doprovodili vašeho blízkého na palubě sanitky při cestě do nemocnice.

V tuto chvíli je váš blízký na cestě do nemocnice, která zajistí další potřebnou odbornou péči. Doba, než s vašim blízkým dojede naše posádka do nemocnice, proto není ani zdaleka promarněným časem. Již během přepravy v sanitce lékař nebo záchranář důkladně vyšetřuje a připravuje pacienta na příjem v nemocnici. Podle potřeby podává léky či provádí jiné odborné úkony. Sanitka záchranné služby nyní směřuje do nejbližšího vhodného zdravotnického zařízení, kde už jsou na příjem vašeho blízkého připraveni a očekávají ho.

Váš blízký bude podle povahy svého stavu a obtíží ve zdravotnickém zařízení dále podrobně vyšetřen. Tato vyšetření probíhají postupně a zahrnují například rentgen, vyšetření mozku, vyšetření krve, sledování srdeční činnosti nebo řadu jiných diagnostických metod. K těmto vyšetřením a jejich vyhodnocení potřebují lékaři určitý čas. Proto prosíme, i když víme, že je to velmi obtížné, buďte trpěliví a netelefonujte do nemocnice dříve než po uplynutí jedné hodiny.

Tato a další myšlenky, stejně jako otázky, zda jste něco nezanedbali nebo třeba měli udělat jinak, či dříve, vás nyní mohou napadat. Je to přirozené. Svému blízkému jste však jistě pomohli nejlépe, jak jste dokázali. Od okamžiku, kdy operátor na lince 155 zvedl telefon, byl aktivován záchranný řetězec profesionální urgentní pomoci. Nyní je váš blízký již v péči odborníků.

Bezpečně

Klient je vždy pod odborným dohledem zdravotnického záchranáře či lékaře.

Rychle

6 výjezdových stanovišť – zajistíme tak posádku, která je k vám nejblíže.

Pro každého 24/7

Nonstop dispečink i pro klienty s poruchou řeči nebo sluchu pomocí SMS.