Přeprava pacientů neodkladné péče

Jako jediný soukromý poskytovatel zdravotních služeb zajišťujeme komplexní služby při přepravě pacientů neodkladné péče. Přepravu můžete objednávat v režimu Rychlé zdravotnické pomoci (RZP – zdravotní sestra/zdravotnický záchranář a řidič ZZS), nebo Rychlé lékařské pomoci (RLP – lékař, zdravotní sestra/zdravotnický záchranář a řidič ZZS). Všechna naše sanitní vozidla splňují svým vybavením vyhlášku 296/2012 Sb.

DavepoMedevac je partnerem všech domácích zdravotních pojišťoven.

 • přeprava pacientů neodkladné péče
 • pediatrické transporty
 • neonatologické transporty
 • transporty mobilní jednotkou intenzivní péče v rámci critical care
 • přeprava bariatrických pacientů do hmotnosti 320 kg
Ikona přeprava pacientů neodkladné péče
247236709_3073807486198855_1052831956630992601_n-2
ppnp

Jak objednat
převoz pacienta

Potřebujete realizovat převoz pacienta pod odborným dohledem? Připravili jsme pro vás postup, jak převoz objednat.

V případě potřeby můžete tento druh transportů objednávat na dispečinku DavepoMedevac, 24 hodin denně, na tel. čísle 311 440 277 nebo 770 600 606.

Postup při objednávání sekundárního transportu v režimu RZP nebo RLP:

 1. kontaktovat dispečink DavepoMedevac
 2. oznámit název nemocnice a název oddělení, ze kterého bude transport realizován
 3. sdělit jméno, příjmení, rodné číslo a číslo zdravotní pojišťovny pacienta
 4. přesně stanovit diagnózu pacienta a přesné požadavky na transport
  (např. nutnost lineárního dávkovače, EKG apod.)
 5. definovat typ doprovodu – tzn. přítomnost zdravotnického záchranáře či lékaře
 6. stanovit cíl transportu, respektive přesný název nemocnice a typ oddělení, kam bude pacient transportován
 7. upřesnit datum a čas, kdy bude posádka pacienta přebírat do své péče
 8. uvést telefonní číslo oddělení, ze kterého je transport objednáván
 9. zodpovědět případné doplňující otázky dispečera
Bezpečně

Klient je vždy pod odborným dohledem zdravotnického záchranáře či lékaře.

Rychle

6 výjezdových stanovišť – zajistíme tak posádku, která je k vám nejblíže.

Pro každého 24/7

Nonstop dispečink i pro klienty s poruchou řeči nebo sluchu pomocí SMS.