Posted by Michaela Myšková

Novou posilou pro neonatologické transporty se stal Transportní inkubátor T1-2000 od firmy DARTIN s přístrojovým vybavením pro umělou plicní ventilaci ACUTRONIC FABIAN + nCPAP Evolution a s monitorem vitálních funkcí Philips IntelliVue X3. Pro zkvalitnění transportu a manipulaci s inkubátorem se společnost rozhodla pořídit elektrohydraulická nosítka s pneumatickým stolem v sanitním voze od firmy MEDIROL.

Jedná se tedy již o druhý transportní inkubátor, kterým naše společnost disponuje. Pořízením druhého inkubátoru tak můžeme navýšit kapacitu transportů a časovou dostupnost při neplánovaných akutních transportech.