Transport osmi nemocných dětí z Ukrajiny

Máme za sebou převoz dětských pacientů, které pocházejí z Žitomirské oblasti. Z místa, které je pod palbou invazních vojsk.

Během transportu jsme se starali o pacienty s dětskou mozkovou obrnou, rozštepem páteře a dalšími přidruženými onemocněními. Jednalo se především o intenzivní ošetřovatelskou péči a psychickou podporu, která díky jazykové bariéře a stavu dětských pacientů při převzetí nebyla vůbec jednoduchá. Děti byly předány do péče DOZP Ústí nad Labem, kde bude probíhat jejich adaptace na nové prostředí.

Celou akci zorganizovala obecně prospěšná společnost Dobrá rodina, která zajišťuje a hradí následnou péči v ČR.

Kromě zdravotnického personálu se o děti i doprovod staral náš krizový intervent.